Bezpłatne usuwanie azbestu.

Wójt Gminy Osiek Jasielski informuje, iż osoby zainteresowane bezpłatnym usuwaniem azbestu (eternitu) mają możliwość złożenia wnioku do Urzędu Gminy w terminie do 15.01.2014 r.