NABÓR WNIOSKÓW "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" ORAZ "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do rządowych programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Celem programów jest wsparcie rodzin członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane programami proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem do dnia 21 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższych linkach:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022