Informacja o zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy OSIEK JASIELSKI”